+420 731 168 490, +420 605 373 107

Tepelná čerpadla

Princip funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního prostředí a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Získané teplo pak lze použít pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody nebo třeba bazénu.

Princip funkce tepelného čerpadla je jednoduchý. el-energie.pngStlačením v kompresoru se páry chladiva zahřejí a toto teplo se v kondenzátoru předá do topné vody. Tím se páry ochladí a zkondenzují. Kapalina se vrací do expanzního ventilu. Zde dochází k prudkému poklesu tlaku. Tím dojde k vypařování kapaliny a k výraznému ochlazení. Získané páry mají velmi nízkou teplotu a proto se ve výparníku o okolní vzduch ohřejí a tedy z něj získají teplo. Následně jsou přiváděny do kompresoru a cyklus se opakuje.

 

Pro provoz tepelného čerpadla je třeba dodat elektrickou energii k pohonu kompresoru a ostatních součástí. Množství této energie závisí na topném faktoru, jinými slovy účinnosti, t.j. podílu výkonu a příkonu tepelného čerpadla. V praxi se hodnota topného faktoru pohybuje v rozmezí 2 až 4. To znamená, že na 3 kW spotřebované el. energie kompresorem získáme 6 až 12 kW tepelné energie. Tím ušetříme přibližně 2/3 výdajů za topení.

Aby bylo dosaženo ce nejvyšší účinnosti tepelného čerpadla, je nutné, aby všechny součásti byly k sobě optimálně přizpůsobeny. U tepelných čerpadel monoblok je toto již z principu zajištěno tím, že ve výrobě jsou použity vhodné komponenty a při instalaci se již do chladivového okruhu nijak nezasahuje. Velmi důležitým komponentem je expanzní ventil. Všechna naše tepelná čerpadla používají elektronický expanzní ventil. Tím je zajištěno, že do výparníku přichází v závislosti na venkovní teplotě vždy správné množství chladiva. Možností výparníku jsou optimálně využity a současně se snížilo přehřátí par na výstupu kompresoru. Důsledkem je snížení tlaku na výstupu kompresoru a tím i prodloužení jeho životnosti.

 

V tepelných čerpadlech se v současné době nejčastěji používá kompresor typu SCROLL.čerpadlo.png

Scroll kompresor má jednu pevnou spirálu a jednu pohyblivou, která je spojena s klikovou hřídelí a obíhá v kruhu, ale nerotuje. Při oběžném pohybu se vytváří řada plynových kapes, které se postupně přemísťují směrem ke středu. Plynové kapsy se při přemisťování dovnitř zmenšují a tím stoupá teplota a tlak plynného chladiva. Tento princip dovoluje dosáhnout značného tlaku a tím i vysoké účinnosti i při velmi nízké teplotě nasávaných par (při nízké venkovní teplotě). Výhodou je také odolnost proti nasátí kapalného chladiva a v neposlední řadě výrazně menší hluk ve srovnání s pístovými kompresory.