+420 731 168 490, +420 605 373 107

Solární systémy

Obecně

Největším zdrojem energie  na naší planetě je slunce. Proč tedy tuto energii nevyužít, pokud to umíme. Solární systémy, které dokáží využít sluneční paprsky, jsou v současné době jednoznačně  nejefektivnějším a nejekonomičtějším zařízením. Velkou výhodou je, že slunce energii neprodává, a tak při sílícím tlaku růstu cen energií, je využití slunečních paprsků velkým stimulem. Aplikace solárních systémů je výhodné jak po stránce ekonomické, tak i po stránce ekologické. Využitím sluneční energie snižujeme nejen obsah škodlivých emisí vznikajících při spalování fosilních paliv, ale snížíme i spotřebu těchto neobnovitelných zdrojů energie.

Jak fungují solární systémy

Sluneční paprsky ohřívají teplonosnou kapalinu, která protéká kolektorem do zásobníku na vodu, kde předává teplo vodě. Tu dokáží sluneční kolektory ohřát na 50 stupňů v období jara a léta. V ostatních měsících a v případě, že Slunce nesvítí, je potřeba doplňkového zdroje, například kotle na biomasu nebo na plyn. Naopak v letních dnech, při intenzivní záři, se voda ohřívá až na 90 stupňů.


Velmi důležité pro funkci kolektorů je jejich umístění (jih, jihozápad). Česká republika leží v mírném pásu, a proto nedokáže celoročně využít sluneční energii. Proto je vhodné ji v zimním období kombinovat s jinými prvky výroby tepla (elektřina, plynový kotel …). Naopak v letních měsících dochází k nadbytku energie a vzniká tak možnost tuto energii využít i jiným způsobem. Řešením jsou např. bazény, upravený topný systém, akumulační nádrže. Naakumulovanou energií lze topit v době, kdy slunce nesvítí nebo je zataženo (vhodné v období jaro, podzim). Využití tohoto systému záleží např. na tepelných ztrátách domu nebo aktuální venkovní teplotě.