+420 731 168 490, +420 605 373 107

Technická řešení

1. Ohřev teplé užitkové vody solární energií

1-technicka-reseni.jpgPro ohřev teplé užitkové vody pro rodinné domky solární energií se dimenzuje jeden sluneční kolektor na 100 litrů teplé vody, která se ohřeje v závislosti na slunečním svitu až na 80°C.
Minimální velikost solárního systému z hlediska využitelnosti a návratnosti se volí pro 2 člennou rodinu ve velikosti 200 litrů.
Pro 3-4 člennou rodinu se doporučuje zásobník v objemu 300 litrů, pro 5 a více člennou rodinu zásobník v objemu 500 litrů.

Úspora využitím sluneční energie
Doplnění běžných zdrojů energie solární energií vám v závislosti na způsobu využití a klimatických podmínkách přinese úsporu v průměru kolem 75–80% energie potřebné pro ohřev teplé vody.

 

2. Venkovní bazény pro sezónní ohřev

2-technicka-reseni.jpgPro příhřev vody využitím solární energie v bazénech, které jsou využívány pouze sezonně, se efektivním způsobem používá solární absorbér SOLADUR S.
Jde o samostatný volně průtokový, beztlaký, otevřený systém. Příhřev vody je nejen ekologický, ale také hospodárný. S minimálními provozními náklady umožňuje zvýšit teplotu vody v bazénu přibližně o 3 až 5 °C. Jde o osvědčený systém příhřevu, představující přínos jak pro uživatele, tak pro životní prostředí. Prvky systému vyrobené z polypropylénu je možné instalovat téměř na jakoukoli střechu, případně na konstrukci v terénu.

Úspora využitím sluneční energie

Se solárním ohřevem bazénové vody si lze u venkovních bazénů prodloužit koupací sezonu od dubna do konce září. U vnitřních bazénů lze spojením slunečního ohřevu s dalším zdrojem tepla zajistit koupání celoročně.

 

3. Ohřev bazénu s použitím slunečních kolektorů pro celoroční provoz

3-technicka-reseni.jpgOhřev bazénu s použitím slunečních kolektorů pro celoroční provoz se obvykle kombinuje s ohřevem teplé užitkové vody a s přitápěním, čímž je solární systém maximálně využit v průběhu celého roku.
V letním období se ohřívá teplá voda včetně bazénu, v zimním období se přitápí a v přechodném období si může uživatel nastavit, zda je pro něj přínosnější přitápět s ohřevem TUV, či ohřívat TUV a bazén.
Pro ohřev bazénu se v solárním systému používá nerezový plnoprůtočný bazénový výměník, který zajišťuje přenos tepelné energie celému objemu bazénové vody, která přejde přes filtraci bazénu. Tento výměník lze dodat v kombinaci ohřevu bazénové vody od soláru i od dalšího zdroje tepla (např. tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva apod).

 

4. Přitápění pomocí sluneční energie

4-technicka-reseni-a.jpgPřitápění pomocí solárního systému se obvykle kombinuje s ohřevem TUV. Potřeba bazénu či akumulačních nádrží není pro solární systém podmínkou, ale je nutno s tímto počítat při dimenzování systému.

Temperování víkendových objektů (chalupy)

5-technicka-reseni.jpgSolární kolektory se používají zejména k vytápění rekreačních chalup, které jsou využívány převážně v letním období a v zimě pouze příležitostně.Solární systém spočívá v instalování malého počtu slunečních kolektorů, osazení maloobjemových topných těles a zásobníku TUV. V praxi systém funguje tak, že v případě přítomnosti majitele se ohřívá TUV, případně se přitápí a při odjezdu a delší nepřítomnosti majitele systém prioritně zajišťuje temperování objektu. Tímto se ve velké míře zamezí hlavně v kamenných chalupách vlhkosti zdiva a tvorbě plísní.