+420 731 168 490, +420 605 373 107

Dotace na kotle

Příjem žádostí

 • Plzeňský kraj - 1.10.2019
 • Jihočeský kraj 23.9.2019

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby - po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem žádají o dotaci na krajském úřadě

Předmět podpory:

 • Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3.,4. nebo 5 za nový zdroj vytápění. K prokázání podmínky budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle.

Podpořené zdroje a výše dotace:

 • Kotle výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % -  max 100 000,- Kč (107 500,-prioritní oblasti) , nutná instalace akumulační nádoby o objemu 55l/kw výkonu kotle
 • Tepelná čerpadla , automatické kotle na biomasu 80 % - max 120 000,- Kč (127 500,- prioritní oblasti)

Bonus 7 500 pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (je definován seznam těchto lokalit). Plzeňský kraj - Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Kralovice, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod

Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu. (přísnější než 5. třída).

Uznatelné náklady:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovaná zařízení: všechna, která jsou zapsaná v závazném seznamu výrobků a technologií SVT.

Instalace vybraných zařízení může provádět pouze osoba oprávněná (seznam na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu)

Povinné doklady k podání žádosti

 • Žádost o poskytnutí dotace 
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje
 • Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje
 • Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů